; Аналітичній звіт по виданих сертифікатах про походження деревини